Nieuws en publicaties

Hier vindt u de laatste nieuwsberichten en publicaties van Medlawconsult en MLC Foundation.

GDPR and research

The GDPR is a complex piece of legislation. As MedLawconsult and the MLC Foundation we try to navigate our clients through it. But we also have role in the public and academic debate. Most of all from that role we systematically investigated the research 'exemptions'...

Lees meer

Studiedag: Betekenis AVG voor de GGD (en)

7 december 2017, Den Haag - inschrijving inmiddels gesloten Het zal u vast niet zijn ontgaan. De Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) komt er aan. Bij alle vooral nogal commerciële aanbiedingen van studiedagen daarover wordt meestal vergeten dat voor de...

Lees meer

Datalek van de maand

Wij hadden de Nieuwsbrief bijna af toen het nieuws over de 'Wannacry ransomware' verscheen. Zoals bekend leidde Wannacry er toe dat over de hele wereld talloze systemen op slot gingen. Ook ziekenhuizen van de National Health Service (NHS) in Engeland werden zwaar...

Lees meer

Voorontwerp Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

Op 24-4 is het langverwachte voorontwerp wet zeggenschap lichaamsmateriaal (WZL) gepubliceerd als internetconsultatie. Nou ja, langverwacht. Het onderzoeksveld heeft eerder een voorstel gedaan voor samenhangende regelgeving rond observationeel onderzoek. Daarin komt...

Lees meer

Inzagerecht Inspectie Gezondheidszorg

Hoewel niet onder het kopje controversieel is het onderstaande toch best wel gevoelig. De IGZ heeft sinds 2010 op grond van artikel 39 lid 1 onder b van de Gezondheidswet de bevoegdheid om zonder toestemming van de patiënt patiëntdossiers in te zien. In de aanloop...

Lees meer

Kantoornieuws

Verhuizing MedLawconsult en de MLC Foundation gaan verhuizen. Wij zijn super trots op onze nieuwe locatie op de Dagelijkse Groenmarkt in een van de oudste gebouwen van Den Haag. Op 26 mei is de verhuizing en dan zijn wij dus slecht bereikbaar. Op 26 juni hopen wij...

Lees meer

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg op stoom

Inleiding Alles kan altijd beter ook in de zorgverlening. En moet beter als de belangen zo groot zijn. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en patiënten de ruimte te bieden hun klachten en zorgen te uiten, is na een lange discussie in januari 2016 de Wet...

Lees meer

Controversieel 1

Zoals bekend heeft Nederland momenteel een demissionair kabinet. Een demissionair kabinet handelt alleen de ‘lopende zaken’ af. De Eerste en Tweede Kamer bepalen ieder wat daar niet onder valt. Zulke beleidsonderwerpen zijn daarmee ‘controversieel’. De TK publiceerde...

Lees meer

Tuchtzaak van de maand mei

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg ECLI:NL:TGZRSGR:2017:57 4-4-2017, nr. 2016-232. Al heb je nog zulke goede bedoelingen, een hulpverlener moet altijd professionele afstand bewaren. Een voorbeeld van een casus waarin die afstand ontbrak blijkt uit de...

Lees meer

Controversieel 2

Hoewel de Kamer, althans de SP fractie, de vragen stelde over de ROM systematiek in de GGZ en daaraan verbonden privacy mag ik hopen dat ook de daarop volgende discussie door de rest van de TK controversieel wordt verklaard. Dat geeft ruimte voor bezinning, ook bij...

Lees meer

Ook gebruik maken van onze specialismen?

Wij staan klaar voor alle medische juridische zaken