Nieuws en publicaties

Hier vindt u de laatste nieuwsberichten en publicaties van Medlawconsult en MLC Foundation.

Gedragscode gezondheidsonderzoek en COVID-19

Zoals bekend is de MLC Foundation betrokken bij het opstellen van de nieuwe Gedragscode gezondheidsonderzoek . Die is pas in 2021 klaar. Gelet op alle onduidelijkheid rond COVID 19 achtte de kerngroep die de Gedragscode voorbereidt, het gewenst om nu al een kort...

Lees meer

Herziening Gedragscode gezondheidsonderzoek

Evert-Ben van Veen was betrokken bij het inventariserende onderzoek naar de wensen voor een nieuwe Gedragscode gezondheidsonderzoek. De huidige dateert van 2004 en is dus verouderd, al gelden de uitgangspunten nog steeds.Het...

Lees meer

CPDP in Brussel

Van 24 tot en met 26 januari 2018 was het hele kantoor van Medlaw op Europa’s grootste privacy conferentie, de CPDP te Brussel, om daar te midden van collegae, politici en toezichthouders een keus te maken uit de vele workshops of panels zoals het op de CPDP heet....

Lees meer

GDPR and research

The GDPR is a complex piece of legislation. As MedLawconsult and the MLC Foundation we try to navigate our clients through it. But we also have role in the public and academic debate. Most of all from that role we systematically investigated the research 'exemptions'...

Lees meer

Studiedag: Betekenis AVG voor de GGD (en)

7 december 2017, Den Haag - inschrijving inmiddels gesloten Het zal u vast niet zijn ontgaan. De Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) komt er aan. Bij alle vooral nogal commerciële aanbiedingen van studiedagen daarover wordt meestal vergeten dat voor de...

Lees meer

Datalek van de maand

Wij hadden de Nieuwsbrief bijna af toen het nieuws over de 'Wannacry ransomware' verscheen. Zoals bekend leidde Wannacry er toe dat over de hele wereld talloze systemen op slot gingen. Ook ziekenhuizen van de National Health Service (NHS) in Engeland werden zwaar...

Lees meer