Gedragscode gezondheidsonderzoek en COVID-19

apr 6, 2020

Zoals bekend is de MLC Foundation betrokken bij het opstellen van de nieuwe Gedragscode gezondheidsonderzoek . Die is pas in 2021 klaar. Gelet op alle onduidelijkheid rond COVID 19 achtte de kerngroep die de Gedragscode voorbereidt, het gewenst om nu al een kort statement uit te brengen onder welke voorwaarden observationeel onderzoek met patiëntgegevens mogelijk is.

Statement nader gebruik spoedsituaties (PDF)

Deel dit bericht