Over MLCF

Bijdragen aan verantwoord gezondheidsonderzoek en gezondheidszorg van hoge kwaliteit.

MLCF

De Stichting MLC Foundation (MLCF) wil bijdragen aan verantwoord gezondheidsonderzoek en gezondheidszorg van hoge kwaliteit. Dit doet zij door onderzoek, advies, het opstellen van relevante documenten (reglementen/overeenkomsten) en het onderhouden van relaties met externe verantwoordelijke partijen.

MLCF integreert de komende maanden in Lygature, een not-for-profit organisatie met vijftien jaar ervaring in het operationaliseren en faciliteren van complexe publiek-private samenwerkingsverbanden. Dankzij de expertise van MLCF kan Lygature grote samenwerkingen op het gebied van medisch onderzoek en innovatie nog breder ondersteunen. Voor meer informatie, zie hier.

^

Wij zijn gespecialiseerd in gezondheidsrecht, Europees recht en de ethiek en wetgeving die betrekking heeft op persoonsgegevens en menselijk weefsel dat gebruikt wordt in gezondheidsonderzoek en de publieke gezondheidszorg.

^

Wij doen onderzoek en geven advies aan gezondheidsonderzoekers, gezondheidszorginstellingen en biotech start-ups over hoe zij wetgeving moeten interpreteren die het gebruik van weefsel en data voor wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorg regelt.

^

Wij stellen de daartoe noodzakelijke documenten op (samenwerkingsovereenkomsten, reglementen etc.)

^

Wij leveren een inhoudelijke bijdrage aan het debat rond deze wetgeving, zowel nationaal als internationaal (voornamelijk Europees).

^

Wij dragen bij aan pan-Europese onderzoeksinitiatieven waarbij dan vaak de WP lead zijn voor het ethische en juridische Workpackage.

Governance van MLCF

De stichting MLC Foundation is een non-profit initiatief van MedLawConsult, opgericht door Evert-Ben van Veen LLM. De Raad van Toezicht van MLC Foundation ziet toe op de missie en activiteiten en de financiële verantwwoording. De Raad van Toezicht bestaat uit prof.dr.em. J.W.W. (Jan Willem) Coebergh, mr. J.M. (Marius) Buiting, en drs. W. (Willem) Geerlings.

Onze medewerkers

Evert-Ben van Veen

Evert-Ben van Veen

eb.vanveen@mlcf.eu

Jurist met ruim 30 jaar ervaring in het gezondheids- en privacyrecht. Kent de praktische en beleidsmatige kant van de gezondheidszorg. Weet een praktische en nuchtere benadering te combineren met fundamentele vragen. Kan partijen verbinden en is stellig waar dat nodig is. Zijn bijdragen aan de WGBO en WMO, via publicaties in de jaren ‘80 en ‘90, zijn nog steeds in de huidige wetsteksten terug te zien. Hoewel het praktische werk voorop stond, is hij daarna altijd blijven publiceren.

Evert-Ben heeft er mede toe bijgedragen dat de AVG evenwichtiger werd voor wetenschappelijk onderzoek dan de versie die het Europees Parlement destijds voorstelde.

Wetenschappelijke publicaties van Evert-Ben ›

Martin Boeckhout

Martin Boeckhout

Senior Consultant en onderzoeker

m.boeckhout@mlcf.eu

Martin heeft ruime ervaring als onderzoeker en adviseur over ethiek, wet- en regelgeving, bestuur en beleid van gezondheidsonderzoek bij de netwerkinfrastructuur voor biobanken BBMRI-NL, en de NFU. Hij was medeverantwoordelijk voor de oprichting van de maatschappelijke adviesraad voor biobankonderzoek en de de Health RI ELSI Servicedesk en betrokken bij Europese discussies over ethiek en wet- en regelgeving via de BBMRI-ERIC Common Service ELSI. Martin is opgeleid als wetenschapsfilosoof en -socioloog en gepromoveerd aan het UMC Utrecht in de ethiek van biomedisch onderzoek op een proefschrift over ethiek en beleid van grootschalige biomedische onderzoeksinfrastructuur.

Wetenschappelijke publicaties van Martin ›

Daniel Groos

Daniel Groos

Junior Consultant

d.groos@mlcf.eu

Daniel werkt sinds eind 2019 werkzaam bij de MLC Foundation. Eerder dat jaar rondde hij zijn master rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Encyclopedie en Filosofie van het Recht aan de Universiteit Leiden cum laude af. Daniel houdt zich binnen de projecten IDEA-FAST en Trials@Home bezig met ethische en juridische vraagstukken en werkt daarnaast aan een ethisch advies over de inzet van publieke cloudinfrastructuur bij genomics onderzoek.

Nebojsa Savic

Nebojsa Savic

Project Assistant en Office Manager

n.savic@mlcf.eu

Nebojsa werkt sinds begin 2020 bij MLCF. Hij studeerde Sociale en culturele antropologie aan de UvA. Nebojsa ondersteunt het team van MLFC als project- en office manager.

Beatrice van der Velden

Beatrice van der Velden

Werkstudent

b.vandervelden@mlcf.eu

Beatrice werkt sinds zomer 2021 als werkstudent bij MLCF. Momenteel studeert ze Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht en Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Binnen MLCF houdt ze zich bezig met het bijhouden van literatuur voor de Europese projecten en verdere ondersteuning.