Projecten

Een selectie van onze lopende projecten

COREON

Herziening gedragscode gezondheidsonderzoek

MLCF coördineerde in opdracht van COREON de totstandkoming van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek. De Gedragscode bevat een set concrete, voor onderzoekers toegankelijke normen voor de verantwoorde omgang met persoonsgegevens en lichaamsmateriaal in gezondheidsonderzoek. Meer informatie is te vinden bij COREON.

ELSI Servicedesk

De nationale ELSI Servicedesk voorziet onderzoekers, professionals, ethici, juristen, beleidsadviseurs, patiënten en patiëntvertegenwoordigers van advies over vragen op het gebied van ELSI (Ethical, Legal, Social Implications) bij (observationeel) gezondheidsonderzoek. MLCF is één van de vaste adviseurs van de ELSI Servicedesk. 

Ethische aspecten van publieke cloudinfrastructuur in medisch-genetisch onderzoek

Genomicsonderzoek vraagt om bijzonder grote data- en rekencapaciteit. Commerciële aanbieders zoals Google, Microsoft en Amazon voorzien daarin met zogenoemde publieke cloudinfrastructuur. Samen met de Health-RI ELSI Servicedesk werkte MLCF in opdracht van Hartwig Medical Foundation (HMF) aan een onderzoek naar de verantwoorde inzet van deze publieke cloudinfrastructuur voor data-intensief wetenschappelijk gezondheidsonderzoek. Meer over gepubliceerde rapport hier.

Eerdere recente projecten onder andere:

Europese projecten

Daarnaast zijn we er trots op een bijdrage te kunnen leveren aan een aantal fascinerende IMI en H2020 onderzoeksprojecten, met name: IDEA-FASTTrials@Home, RECAP-preterm, en HEAP-exposome