Een betrokken team van (privacy)juristen en ethici die zich inzetten voor gezondheidszorg en gezondheidsonderzoek.

Onze missie is het bijdragen aan de verbetering van de gezondheidszorg en het gezondheidsonderzoek. De publieke waarden die de basis vormen van wetenschappelijk onderzoek en Europese zorgsystemen zijn voor ons leidend.

^

Advies en onderzoek

^

Privacy in de keten en GEB's

^

Beleidsdocumenten en -rapporten

^

Samenwerkingsovereenkomsten

^

Data en material transfer agreements

Opdrachtgevers zijn onder andere: onderzoekers, samenwerkingsverbanden, patiëntenorganisaties, zorginstellingen, openbare gezondheidszorg en overheden.

Positief en kritisch

Wij volgen onze missie, geen trends. Waar nodig tegen de stroom in, maar altijd met als doel om een positieve en kritische bijdrage te leveren aan het publieke, professionele en academische debat en de praktische toepassing ervan.

Onze expertise varieert van gezondheidsrecht en privacyrecht tot Europees recht over wetenschappelijk onderzoek en de nationale en internationale kaders voor onderzoeksethiek en -beleid.

Wij combineren ethisch en juridisch advies dat praktisch toepasbaar is met onderzoek en bijdragen aan het professionele en academische debat.

Ruim 30 jaar juridische en ethische ervaring in de gezondheidszorg en gezondheidsonderzoek

Nieuws van MLCF

Publication on anonymization by Daniel and Evert-Ben

Daniel Groos and Evert-Ben van Veen worked on a publication on anonymisation under the GDPR data and the rule of law this summer. It will be published the winter 2020 issue of the European Data Protection Law Review. A nice conclusion of a very challenging year in...

Lees meer

Gedragscode gezondheidsonderzoek en COVID-19

Zoals bekend is de MLC Foundation betrokken bij het opstellen van de nieuwe Gedragscode gezondheidsonderzoek . Die is pas in 2021 klaar. Gelet op alle onduidelijkheid rond COVID 19 achtte de kerngroep die de Gedragscode voorbereidt, het gewenst om nu al een kort...

Lees meer

Gebruik maken van onze kennis en diensten?

Gebruik maken van onze kennis en diensten?