Lygature verbreedt juridische en ethische expertise in medisch onderzoek | Integratie MLCF en Lygature

jul 4, 2022

Tijdens een symposium op 1 juli rond het concept van een zelflerend zorgstelsel maakt de MLC Foundation bekend dat het integreert in Lygature. Daarmee is de ervaring, expertise en huidige dienstverlening van MLCF voor de toekomst geborgd en breidt Lygature haar expertise uit, zodat zij grote samenwerkingen op het gebied van medische onderzoek en innovatie nog breder kan ondersteunen.

 

MLCF is gespecialiseerd in de ethiek en wetgeving om persoonsgegevens en menselijk weefsel te kunnen inzetten voor gezondheidsonderzoek en de publieke gezondheidszorg. Net als Lygature werkt MLCF op een not-for-profit basis en is het betrokken bij een aantal grote Europese projecten (hieronder toegelicht). Evert-Ben van Veen, oprichter en directeur van MLCF: “Ik ben erg blij met de integratie van MLCF binnen Lygature, omdat wij zo kunnen profiteren van de daar al aanwezige kennis, netwerk en organisatorische infrastructuur. Zo kunnen we ons nu en in de toekomst nog beter inzetten voor het verbeteren van de gezondheidszorg en het gezondheidsonderzoek.” Van Veen blijft ook na zijn pensioen als senior expert binnen Lygature actief voor twee dagen per week.

 Jorg Janssen, Managing Director van Lygature, stelt dat de expertise van MLCF complementair is aan, en een waardevolle aanvulling is op, die van Lygature. “In vrijwel al onze projecten in Nederland, Europa en de rest van de wereld, zijn er vragen over privacy, ethiek, zeggenschap en toegang tot zorgdata. Met deze inhoudelijke verbreding kan Lygature in haar rol als partner deze samenwerkingsverbanden nog beter van dienst zijn. Dit past bij de ambitie van Lygature om alle benodigde expertise samen te brengen die noodzakelijk is om de vaak complexe publieke-private samenwerkingen voor therapieontwikkeling te faciliteren.”

 Symposium

Op 1 juli, tijdens het door MLCF georganiseerde symposium over een lerend zorgstelsel (ook online te volgen van 13.30-17.00 uur), maken MLCF en Lygature de integratie aan de aanwezigen bekend. Het symposium belicht de kansen die een lerend zorgstelsel kan bieden voor verbetering van de zorg en preventie, en ontwikkeling van nieuwe therapieën. “Bij een lerend zorgstelsel maken we gebruik van de gegevens die de zorg zelf produceert”, licht Evert-Ben van Veen toe. “Wat patiënten daadwerkelijk meemaken, is de uiteindelijke test of preventie en behandelingen werken zoals we dat als samenleving zouden willen. Daar heeft MLCF zich altijd sterk voor gemaakt.”

 Over MLCF

MLCF onderzoekt naar en geeft advies over de juridische en ethische aspecten van wetenschappelijk onderzoek in de zorg. Dit gebeurt vanuit een brede achtergrond in het gezondheidsrecht, Europees recht, de privacywetgeving en de ethiek van onderzoek en betrokkenheid bij de publieke waarden die in zulk onderzoek moeten worden geborgd. 

In alle projecten waar MLCF bij betrokken is, leidt MLCF het overkoepelende ethische en juridische kader om de doelen van het project te bereiken. Zo wordt in IDEA-FAST onderzocht hoe digitale metingen in de thuissituatie de patiëntenzorg kunnen verbeteren. In het HEAP exposome project wordt de complexe relatie onderzocht tussen omgevingsfactoren en andere factoren – van leefstijl tot genetica – die onze gezondheid beïnvloeden. Binnenkort start DELIVER, dat de kwaliteit van en toegang tot de tandheelkundige zorg in de EU op een hoger plan wil brengen.

Bekende klanten van MLCF zijn onder andere COREON (COmmissie REgelgeving ONderzoek), het Nivel, en de ELSI (Ethical, Legal and Societal Implications)-servicedesk van Health-RI. Momenteel ondersteunt MLCF ook het Lareb bij het opzetten van een onderzoek naar de bijwerkingen van de covidvaccinaties. Samen met COREON was MLCF ook de drijvende kracht achter de recente Gedragscode gezondheidsonderzoek.

Meer informatie op de MLCF-website: www.mlcf.eu

 Over Lygature

Lygature is een not-for-profit organisatie met vijftien jaar ervaring in het operationaliseren en faciliteren van grote, complexe publiek-private samenwerkingsverbanden. Lygature is vijf jaar geleden ontstaan uit de fusie tussen CTMM en TI Pharma. In de afgelopen periode is Lygature gegroeid naar een organisatie van vijftig mensen die samen alle benodigde expertise kunnen leveren op het gebied van contracten, programma management, communicatie en financiën. We zijn trots op onze bijdragen aan consortia zoals de European Lead Factory, Health-RI, Oncode Institute, het Regulatory Science Network Netherlands, Health Innovation Netherlands, RADAR-AD en het Pediatric Praziquantel Consortium.

Onze missie is: Pioneering medicine. Together.

Meer informatie op de Lygature-website: www.lygature.org

Deel dit bericht