Nieuws en publicaties

Hier vindt u de laatste nieuwsberichten en publicaties van Medlawconsult en MLC Foundation.

Controversieel 2

Hoewel de Kamer, althans de SP fractie, de vragen stelde over de ROM systematiek in de GGZ en daaraan verbonden privacy mag ik hopen dat ook de daarop volgende discussie door de rest van de TK controversieel wordt verklaard. Dat geeft ruimte voor bezinning, ook bij...

Lees meer

Nieuwsbrief mei 2017

Vorig jaar begonnen we enthousiast aan een Nieuwsbrief, met een mix van kennisupdate en verspreide nieuwtjes en een eigen stijl waardoor deze Nieuwsbrief in de informatie (over)vloed toch wat kon toevoegen (hoopten wij). De Nieuwsbrief werd enthousiast ontvangen maar...

Lees meer

Anoniem of niet?

Een korte beschouwing over pseudonimisering naar aanleiding van een uiterst ongelukkig uitgevallen antwoord van de minister van VWS op Kamervragen over de herleidbaarheid van ROM gegevens bij het SBG. Lees het hier

Lees meer

CPDP 2017

Op 25 en 26 januari woonde Evert-Ben van Veen de CPDP conferentie bij, het jaarlijkse grote privacy congres in Brussel. De CPDP trok ook nu weer een bont gezelschap van academische privacy experts, gegevensverwerkende bedrijven,  ambternaren van de Europese commissie...

Lees meer

Startbijeenkomst van platform Health (R)RI

Bij de startbijeenkomst van platform Health (R)RI op 25 november 2016 gaf Evert-Ben van Veen een presentatie met als titel "Bewaar - Toestemming 1994 - 2016".  Veel gezondheidsonderzoek is afhankelijk van gegevens en lichaamsmateriaal die verzameld zijn in de...

Lees meer

Anoniem, gecodeerd, gepseudonimiseerd, hoe zit het nu?

Over de terminologie, ook in het licht van de komende AVG, verscheen onder de titel Goede gegevens voor goede zorg de bijdrage van Evert-Ben van Veen in het Tijdschrift voor Zorgadministratie en Informatie. Het eerste deel van het artikel behandelt wanneer nog van...

Lees meer

GDPR and the wishes of patients

Evert-Ben van Veen co-authored an article setting out the opinions of patients on the ‘further use’ of patient data for a learning health care system in the light of the discussion surrounding the EU General Data Protection Regulation. Here is a link to that article...

Lees meer

Regulatory developments in biobanking

Evert-Ben van Veen recently published an article on regulatory developments in biobanking in Europe. As biobanking is all about data, some recent developments in the EU data protection regime are discussed as well. The summary (and if you have a subscription, the full...

Lees meer

GDPR facts and comments: LIBE and research

Upon request by COREON and some European epidemiological researchers Evert-Ben van Veen analysed the report of the committee on civil liberties, justice and home affairs (LIBE) of the European Parliament regarding the coming European data Protection Regulation. The...

Lees meer

New medical devices regulation

On 29th January 2013, gave a short presentation at the seminar on the new medical devices regulation. The seminar was organised by TILEC and Lexxion, and Evert-Ben van Veen’s subject was about the relation between PMS and Data Protection. The presentation can be...

Lees meer

Big Data in de Zorg

Het Rapport ‘Big Data in de Zorg: geheimhouding en privacy’ heeft op een aantal sites nogal de aandacht getrokken. Nuanceringen zijn echter noodzakelijk. Het is bepaald niet zo dat nu mag wat we veelal niet voor mogelijk hielden. Caveats en nuanceringen zijn opgenomen...

Lees meer

Ook gebruik maken van onze specialismen?

Wij staan klaar voor alle medische juridische zaken