Datalek van de maand

Wij hadden de Nieuwsbrief bijna af toen het nieuws over de ‘Wannacry ransomware’ verscheen. Zoals bekend leidde Wannacry er toe dat over de hele wereld talloze systemen op slot gingen. Ook ziekenhuizen van de National Health Service (NHS) in Engeland...

Inzagerecht Inspectie Gezondheidszorg

Hoewel niet onder het kopje controversieel is het onderstaande toch best wel gevoelig. De IGZ heeft sinds 2010 op grond van artikel 39 lid 1 onder b van de Gezondheidswet de bevoegdheid om zonder toestemming van de patiënt patiëntdossiers in te zien. In de aanloop...

Kantoornieuws

Verhuizing MedLawconsult en de MLC Foundation gaan verhuizen. Wij zijn super trots op onze nieuwe locatie op de Dagelijkse Groenmarkt in een van de oudste gebouwen van Den Haag. Op 26 mei is de verhuizing en dan zijn wij dus slecht bereikbaar. Op 26 juni hopen wij...

Controversieel 1

Zoals bekend heeft Nederland momenteel een demissionair kabinet. Een demissionair kabinet handelt alleen de ‘lopende zaken’ af. De Eerste en Tweede Kamer bepalen ieder wat daar niet onder valt. Zulke beleidsonderwerpen zijn daarmee ‘controversieel’. De TK publiceerde...