Controversieel 1

mei 12, 2017

Zoals bekend heeft Nederland momenteel een demissionair kabinet. Een demissionair kabinet handelt alleen de ‘lopende zaken’ af. De Eerste en Tweede Kamer bepalen ieder wat daar niet onder valt. Zulke beleidsonderwerpen zijn daarmee ‘controversieel’. De TK publiceerde diens lijst op 11 april.  Het is een 30 pagina’s lange lijst waaronder veel VWS. Niet eens zozeer wetsontwerpen. Zo gaat de behandeling van de wijziging van de Wet publieke gezondheid na eerder herhaald uitstel gewoon door, hoewel hier toch enkele gevoelige aspecten aan zijn verbonden (met name de overgang van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het RVP van het RIVM naar de gemeenten, praktisch door de JGZ). Overigens is het wetsontwerp elektronische zorgpolis wel controversieel verklaard terwijl ik eigenlijk niet zie wat daar nu controversieel aan is.

Op die wijzigingen in de Wpg komen wij nog eens terug. Veel langer dan de lijst controversiële wetsontwerpen is de lijst controversiële beleidsonderwerpen. Die lijst toont ook de enorme opgave van een ministerie als VWS en de hoge maatschappelijke gevoeligheid er van. Daarmee ook van ons vak, het gezondheidsrecht. Een deel van die onderwerpen heeft betrekking op de structuur en financiering van het zorgstelsel. Een belangrijk deel heeft betrekking op hoogst gevoelige medisch ethische onderwerpen rond het begin en einde van het leven en preventie, vaak na een advies van de Gezondheidsraad. Ook de discussie rond de mogelijkheden van de IGZ (en de voorgenomen samenvoeging met de Inspectie voor de Jeugdzorg) is controversieel verklaard.

De Eerste Kamer besloot overigens geen enkel daar aanhangig wetsontwerp controversieel te verklaren. En daar ligt bijvoorbeeld het uiterst gevoelige wetsontwerp gedwongen zorg. Naast het initiatief wetsontwerp van D66 over het actief donorregister. Als initiatiefvoorstel zou dat naar mijn mening altijd doorgang kunnen vinden. Immers dat wordt verdedigd door een (Tweede) Kamerlid en niet door de demissionaire regering.

Voor de aardigheid buiten ons vakgebied. De discussie over ‘hoogrisico’ honden (valt merkwaardig genoeg onder EZ) is ook controversieel.

Deel dit bericht