Gedragscode Gezondheidsonderzoek is gepubliceerd

jan 24, 2022

De COREON-Gedragscode Gezondheidsonderzoek is (eindelijk) gepubliceerd!

De nieuwe Gedragscode bevat een set concrete, voor onderzoekers toegankelijke normen voor de omgang met persoonsgegevens en lichaamsmateriaal in gezondheidsonderzoek. Onderzoekers en onderzoeksinstelling kunnen in de code lezen waar ze aan toe zijn en hoe zij de complexe regelgeving voor gegevensbescherming verantwoord toe kunnen passen. De Gedragscode is gebaseerd op een brede consensus over de adequate vertaling van de geldende regelgeving die tegelijk rekening houdt met de bruikbaarheid en werkbaarheid voor het gezondheidsonderzoek.

Met de aanbieding aan COREON heeft MCLF een zware en belangrijke opdracht afgerond die ons de afgelopen twee jaar veel tijd en energie heeft gekost. Andere zaken schoten er wel eens bij in. In lijn met onze missie hebben wij ons hard gemaakt voor een project dat in een grote behoefte van het Nederlands gezondheidsonderzoek voorziet. Wij stonden hierin natuurlijk niet alleen. Er was een brede kring van subsidiegevers, meelezers en respondenten op de consultatieversie. In het bijzonder voelden wij ons gesteund door de leden van de Kerngroep en de doortastende voorzitter bij wie wij af en toe ook terecht konden voor een opbeurend woord.

Wat ons betreft loopt Nederland met de voltooiing van deze Gedragscode in Europa voorop. Het veld is nu aan zet voor implementatie van de Gedragscode. Daarnaast zal de Gedragscode een belangrijke rol kunnen gaan spelen in discussies over noodzaak van nieuwe sectorale wet- en regelgeving voor het Nederlandse gezondheidsonderzoek. MLCF wil ook daar vanzelfsprekend aan bijdragen.

Zijn wij het bij MCLF volledig eens met de uitgangspunten van de Gedragscode? Zeker niet altijd. Maar het ging bij dit project niet om onze opvattingen maar om een breed gedragen, voor onderzoekers werkbare consensus over het geldende recht. Nu de Gedragscode achter de rug is, hebben we ook weer tijd voor de discussie over toekomstig wenselijk recht. Graag verwijzen we jullie naar onze vorige post als een goed voorbeeld hiervan. Wordt vervolgd!

Meer informatie over de Gedragscode Gezondheidsonderzoek is te vinden op de site van COREON.

Deel dit bericht