Nieuwsbrief mei 2017

Vorig jaar begonnen we enthousiast aan een Nieuwsbrief, met een mix van kennisupdate en verspreide nieuwtjes en een eigen stijl waardoor deze Nieuwsbrief in de informatie (over)vloed toch wat kon toevoegen (hoopten wij). De Nieuwsbrief werd enthousiast ontvangen maar...

Anoniem of niet?

Een korte beschouwing over pseudonimisering naar aanleiding van een uiterst ongelukkig uitgevallen antwoord van de minister van VWS op Kamervragen over de herleidbaarheid van ROM gegevens bij het SBG. Lees het...