Over ‘eigen’ gegevens in de zorg

Ons werk aan de Gedragscode gegevensbescherming bij gezondheidsonderzoek is bijna afgrond.  Het was een lang en intensief proces waarover een andere keer meer. Als procesbegeleiders moesten wij eigen opvattingen opzijzetten. Nu komt daar weer tijd en ruimte voor. De...