MLCF Symposium | Data for a Learning Healthcare System: Practices, regulatory developments, and values

mei 13, 2022

Friday July 1, C-Beta, Hoofddorp, The Netherlands and online (programme from 13h-18h, online 13.30-17.00) 

Healthcare and health protection have always evolved by learning from learning form what patients experienced first of all. The loop from practice to improved health care and health (protection) policies mediated by patient data and patient experiences being used for benchmarking, research, and public debate, is nowadays recognised as a ‘learning health care system’.  How does this work in practice? What are drivers and barriers for such a learning health care system to come into fuller fruition, in the Netherlands as well in Europe? What role did the GDPR play in this respect and what role might the coming European Health Data Space (EHDS) play in the future? 

These issues will be explored from various angles at this symposium. A range of speakers will introduce practical and professional experiences with patient registries, (observational) health research, and will discuss and debate recent regulatory developments and the various values or ethical principles which are involved in data sharing, an essential requirement for enabling a learning health care system to work. The presentations will be concluded with a panel discussion.  

This symposium should offer new insights which can lead to improving learning health care systems in the future. It also marks the occasion of MLCF founder Evert-Ben van Veen’s 70th birthday and his gradual retirement of MLCF.  

The location is an ‘environmentally circular’ meeting venue (and isn’t a learning health care system circular as well?), easily accessible by public transport. Online attendance is also possible, though with limited opportunities to join in on the discussion. The programme starts at 13h30 (walk-in from 13h), with drinks from 17h onwards. 

Please register for attendance here. 

 

 

MLCF Symposium: data voor een lerend zorgsysteem: praktijken, beleidsontwikkelingen en waarden 

 

Vrijdag 1 juli, C-Beta, Hoofddorp, en online (programma 13u-18u; online 13.30-17.00) 

De gezondheidszorg en bescherming van de (volks)gezondheid hebben zich altijd ontwikkeld door te leren van ervaringen in de zorg. De cirkel van nader gebruik patiëntgegevens en van patiënt ervaringen via benchmarking, onderzoek, publieke discussie tot andere zorg en gezondheidsbescherming wordt tegenwoordig expliciet erkend als een lerend zorgsysteem. Hoe werkt dat in de praktijk? Wat zijn drijvende krachten en hindernissen om een lerend zorgsysteem verder tot wasdom te brengen in Nederland en Europa? Welke rol speelt regelgeving rond gegevensbescherming zoals de AVG daarbij, en wat kunnen we verwachten van toekomstige wetgeving voor een European Health Data Space (EHDS)? 

Bij dit symposium worden deze vragen verkend vanuit verschillende perspectieven. Meerdere sprekers delen hun praktische en professionele ervaringen met patiëntenregistraties en (observationeel) gezondheidsonderzoek en bespreken en bediscussiëren recente ontwikkelingen in regelgeving en de verschillende waarden en ethische principes die in het geding zijn bij het o zo cruciale delen van gegevens voor het leren van de zorg. De presentaties worden afgesloten worden met een paneldiscussie. Vervolgens is er een borrel (17.00-18.00) 

Het symposium wil nieuwe inzichten bieden die bijdragen aan het verbeteren van lerende zorgsystemen in de toekomst. Het symposium markeert bovendien de zeventigste verjaardag van jurist en MLCF-directeur en -inspirator Evert-Ben van Veen zijn 70e verjaardag en zijn geleidelijk aftreden van MLCF.  

Locatie van het symposium is C-Beta, niet ontoepasselijk een circulaire werk-, expositie- en evenementenplek, die goed toegankelijk is met het openbaar vervoer. Online deelname is ook mogelijk, hoewel met beperkte mogelijkheid voor deelname aan de discussie. Het programma start om 13u30 (inloop vanaf 13u), borrel vanaf 17u. 

Meld u svp aan voor deelname hier. 

 

 

Deel dit bericht