Big Data in de Zorg

okt 10, 2012

Het Rapport ‘Big Data in de Zorg: geheimhouding en privacy’ heeft op een aantal sites nogal de aandacht getrokken. Nuanceringen zijn echter noodzakelijk. Het is bepaald niet zo dat nu mag wat we veelal niet voor mogelijk hielden. Caveats en nuanceringen zijn opgenomen in de onderhavige notitie. Met de slotopmerkingen wordt beoogd in positieve zin bij te dragen aan de verdere discussie over verder gebruik van patiëntgegevens ten behoeve van een houdbaar en solidair systeem van gezondheidszorg.

Deel dit bericht