MCLF zoekt een enthousiaste nieuwe senior jurist gegevensbeschermingsrecht in de gezondheidszorg en het gezondheidsonderzoek

(Salarisindicatie 80.000, excl. emolumenten)

De MLC Foundation (MLCF) is een bevlogen  organisatie die zich richt op de ethische, juridische en beleidsmatige aspecten van gegevensuitwisseling in de zorg, met name ten behoeve van een lerend zorgstelsel. Onze missie is het bijdragen aan de verbetering van de gezondheidszorg en het gezondheidsonderzoek via verantwoorde gegevensverwerking en -uitwisseling vanuit een veelheid van bronnen. De publieke waarden die de basis vormen van wetenschappelijk onderzoek en Europese zorgsystemen zijn voor ons leidend. Mede daarom opereren wij als een not-for-profit.

Samen met publieke en private partners werken wij aan toonaangevende Europese wetenschappelijke projecten en Nederlandse initiatieven. Een van onze meer recente Nederlandse wapenfeiten was de afronding van de Gedragscode gezondheidsonderzoek. Meer informatie is te vinden op onze website: https://mlcf.eu/projecten/.

Er wordt nauw samengewerkt met Lygature, onder andere in de operaties en financiën. De huidige directeur, Evert-Ben van Veen, tevens nestor en oprichter van MLCF, treedt terug uit zijn huidige functie. Als consultant zal hij nog wel zo’n twee dagen per week voor MLCF beschikbaar blijven. Lygature en MLCF zoeken een nieuwe senior jurist.

 

Meer over de rol

Extern ben je het boegbeeld van MLCF. Je draagt als senior jurist bij aan onze Europese en Nederlandse opdrachten en zorgt er mede voor dat die niet opdrogen.

Je draagt actief bij aan de missie MLCF. Onder meer daarin onderscheiden wij ons. MLCF is meer dan ad hoc advies en de begeleiding van projecten, hoe interessant die ook zijn. Wij dragen ook bij aan de rechts- en beleidsontwikkeling binnen ons vakgebied.  Soms in opdracht, soms als spin-off van een van de bestaande projecten, soms omdat wij dat noodzakelijk vinden. Daarbij verrichten wij ook onafhankelijk onderzoek. Je voelt je aangetrokken door die interactie tussen praktijk en de reflectie daarop en ziet er naar uit om de resultaten van die reflectie in woord en geschrift uit te dragen.

Soms is het nodig om een sprint te trekken voor een deadline. Af en toe een reis naar het buitenland om daar MCLF te vertegenwoordigen is onderdeel van de functie.

 

Daartoe breng je de volgende expertise mee:

 • Jurist met bij voorkeur een civielrechtelijke achtergrond.
 • Expert gegevensbeschermingsrecht, met name in de zorg en het gezondheidsonderzoek.
 • Bekend met het gezondheidsrecht in het algemeen.
 • Bij voorkeur ook kennis van de basics van het intellectueel eigendomsrecht.
 • Tenminste 10 jaar relevante werkervaring.
 • Ervaring in het aansturen van een team van bevlogen professionals.

Met de volgende competenties

 • Weet deze expertise effectief in te zetten, zoals in het kunnen uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.
 • Weet samenwerking in de keten van gegevens ook contractueel vorm te geven.
 • Is vloeiend in NL én Engels.
 • Heeft ervaring in het leiden van projecten, bij voorkeur ook in Europees verband.
 • Heeft een ondernemende houding.
 • Is stressbestendig.
 • Kan boven louter compliance uitstijgen en de problemen achter de vragen adresseren.
 • Heeft voeling met het beleid zoals dat via diverse stakeholders wordt gevormd.
 • Is communicatief sterk, kan zowel de organisatie als zichzelf goed extern vertegenwoordigen.

En pas je bij het huidige MLCF team via:

 • Je onderschrijft de missie van de MCLF en van onze samenwerkingspartner Lygature,
 • Je hebt voeling met de praktijk van het gezondheidsonderzoek,
 • Met een netwerk in het veld van data en gezondheidsonderzoek,
 • Je brengt een verbindende persoonlijkheid mee.

 

Meer achtergrond

MCLF is betrokken bij projecten die ertoe doen voor de zorg en het zorgstelsel. Projecten of kortere adviesvragen komen niet uit de lucht vallen. Men moet ons weten te vinden en projecten moeten actief worden ontwikkeld. De directeur fungeert daarbij als boegbeeld van de organisatie.

Wij hebben een super enthousiast team. Soms sparen wij elkaar niet om een onderwerp verder te brengen maar plezier hebben wij ook. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Wij werken inhoudelijk op verschillende vlakken samen met Lygature, waar onder andere de financiële verslaglegging is geborgd. Die samenwerking zal in de komende maanden worden geïntensiveerd.

Nu zitten wij nog in Den Haag. In juli verhuizen wij naar Utrecht vlak bij het Centraal Station in Utrecht. We streven naar een hybride vorm van thuis en op kantoor werken.    

Benoeming vindt in beginsel plaats voor de periode van één jaar met uiteraard zicht op verlenging. Een kandidaat die er duidelijk uitspringt, kan voor onbepaalde tijd worden aangesteld.

 

Procedure

Meer informatie over de functie kan vertrouwelijk worden ingewonnen bij Evert-Ben van Veen, tel. 062506801 (stp bellen tussen 17.00 en 19.00).

Mails met motivatie en cv kunnen worden gezonden aan vacatures@mlcf.eu

Bij de selectie zullen naast de huidige directeur ook de huidige MLCF medewerkers worden betrokken en de directeur van Lygature.

De termijn om te solliciteren sluit op 16 juni. Wij hopen de procedure medio juli te hebben afgerond.